Rozrywka Co nowego piszą ?
Kolo1
Kolo2
Kolo3
Kolo4
Kolo5
Kolo6
Oprysk
Prace
Kolo8
Wybrane fragmenty prac magisterskich i inżynierskich

1. "Usługi wśród wykonywanych czynności odgrywają bardzo istotną rolę. Choć w niektórych z nich nie biorą wogóle udziału lub znikomy, to inne w znaczącym stopniu wykonywane są w ich zakresie" - prawda, że to bardzo naukowe


2. "Nie tyko zły stan produkcji roślinnej ale także poziom produkcji zwierzęcej w Gminie jast obolały" - mimo, że zostało to usunięte przez promotora pracy, to jednak wydaje się, że jest to dość interesujące okreslenie stanu POLSKIEGO ROLNICTWA


3. Unowocześnienie rolnictwa polega na przeprowadzeniu gruntownej restrukturyzacji wsi, co oznacza wyprowadzenie ze skansenu zacofania dominującej liczby małych i średnio obszarowo gospodarstw - a może zamiast restrukturyzacji sprzedawać bilety do skansenu ?


4. "Badane gospodarstwo posiada 7 ciągników, dwie maszyny samobieżne, kilka maszyn transportowych i inne maszyny konieczne przy normalnym funkcjonowaniu gospodarstwa tego rodzaju, jak to badane gospodarstwo"


5. "Średnio największa dynamika na usługi wystąpiła w roku 1998, w roku 1999 odnotowany jest dalszy wzrost popytu, ale nie tak znaczący jak w roku poprzednim"


Kraków 5.03.2002

/Rozrywka/Prace