Nauka Praca naukowa
Monografie
Publikacje1
Publikacje2
Publikacje3
Postery
Inne
Publikacje od 2014

 • Cupiał M. Sikora J. 2014.
  Bezpieczeństwo informatyczne agrofirmy. Problemy współczesnego zarządzania. Wydział Zarządzania UG, ISBN 978-83-64669-00-2, s.99-110
 • Cupiał M., Kobuszewski M. 2014.
  Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje na terenach wiejskich w Małopolsce w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Seria - Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI zeszyt 3, s.62-66.
 • Cupiał Michał, Szeląg-Sikora Anna. 2015:
  Analysis of data of organic farms with the use of non-standard reports in gekko software, w: Inżynieria Rolnicza, Komitet Techniki Rolniczej PAN ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, vol. 2, nr 150, 2014, ss. 47-53, DOI:10.14654/ir.2014.150.031.
 • Szeląg-Sikora Anna, Cupiał Michał 2015:
  Dynamics of organic farming development and its subsidizing, w: Inżynieria Rolnicza, Komitet Techniki Rolniczej PAN ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, vol. 2, nr 150, 2014, ss. 183-192, DOI:10.14654/ir.2014.150.044.
 • Sikora J., Szeląg-Sikora A., Cupiał M. 2014:
  Autokorelacja przestrzenna wykorzystania pozabudżetowych środków w gminach województwa małopolskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014/ IV (2 (Dec 2014)) s. 1317-1326
 • Sikora J, Szeląg-Sikora A., Cupiał M., Niemiec M., Klimas A.. 2014:
  Możliwość wytwarzania biogazu na cele energetyczne w gospodarstwach ekologicznych. Proceedings of ECOpole. 8(1). DOI: 10.2429/proc.2014.8(1)037. s.279-288.
 • Niemiec M., Cupiał M., Klimas A., Szeląg- Sikora A., Sikora J.. 2014:
  Akumulacja żelaza w wybranych elementach łańcucha pokarmowego ekosystemu stawowego. Proceedings of ECOpole. 8(1). DOI: 10.2429/proc.2014.8(1)030. s. 231-237
 • Cupiał M. 2014.
  The concept of the analysis system of renewable energy potential in agricultural production. Bioenergy And Other Renewable Energy Technologies and Systems. 1/2014, ISSN 2391-9140, s 27-32

 • Cupiał M., Kobuszewski M. 2015.
  Wykorzystanie funduszy unijnych w modernizacji parku maszynowego gospodarstw województwa małopolskiego. Seria - Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVII zeszyt 5, s.36-40.
 • Cupiał Michał, Szeląg-Sikora Anna, Niemiec Marcin, 2015:
  Dobór dawki nawozów mineralnych w gospodarstwie przy wykorzystaniu programu Nawozy-2, w: Proceedings of ECOpole, vol. 9, nr 1, 2015, ss. 179-184, DOI:10.2429/proc.2015.9(1)023
 • Cupiał M., Szeląg-Sikora A., Niemiec M. 2015:
  Optimisation of the Machinery Park with the Use of OTR-7 Software in Context of Sustainable Agriculture. Agriculture and Agricultural Science Procedia.Volume 7, 2015, Pages 64–69. doi:10.1016/j.aaspro.2015.12.034
 • Cupiał M., Kobuszewski M., Szeląg-Sikora A., Niemiec M. 2015:
  Analysis of Mechanical Investment in Malopolska Province Using Index of Technological Modernization ITM. Agriculture and Agricultural Science Procedia.Volume 7, 2015, Pages 70-73. doi:10.1016/j.aaspro.2015.12.035
 • Szeląg-Sikora A., Cupiał M., Niemiec M. 2015:
  Productivity of Farms in the Aspect of Various Activity Forms. Agriculture and Agricultural Science Procedia.Volume 7, 2015, Pages 94–98. doi:10.1016/j.aaspro.2015.12.042
 • Szeląg-Sikora A., Cupiał M., Niemiec M. 2015:
  Intensity and Labour Consumption of Integrated Production in Horticultural Farms. Agriculture and Agricultural Science Procedia.Volume 7, 2015, Pages 249–254. doi:10.1016/j.aaspro.2015.12.040
 • Niemiec M., Szeląg-Sikora A., Cupiał M. 2015:
  Evaluation of the Efficiency of Celeriac Fertilization with the Use of Slow-acting Fertilizers. Agriculture and Agricultural Science Procedia.Volume 7, 2015, Pages 177–183. doi:10.1016/j.aaspro.2015.12.014
 • Niemiec M., Szeląg-Sikora A., Cupiał M. 2015:
  Efficiency of Celeriac Fertilization with Phosphorus and Potassium Under Conditions of Integrated Plant Production. Agriculture and Agricultural Science Procedia.Volume 7, 2015, Pages 184–191. doi:10.1016/j.aaspro.2015.12.015
 • Szeląg-Sikora Anna, Niemiec Marcin, Cupiał Michał [i in.]:
  Możliwości wykorzystania nawozów wolnodziałających w integrowanej uprawie selera korzeniowego. Proceedings of ECOpole, vol. 9, nr 1, 2015, s.321-331, DOI:10.2429/proc.2015.9(1)041

 • Cupiał Michał, Molenda Krzysztof. 2016:
  Computer aided design in the organization of the agricultural technology on example of the OTR-7. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, vol. 61, nr 1, 2016, ss. 18-20
 • Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora, Zofia Gródek-Szostak. 2016:
  Kanały dystrybucji w wybranym przedsiębiorstwie przetwórstwa mięsa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERIA. ISSN1508-3535,t.XVIII,z.4, s.37-41
 • Michał Cupiał, Marcin Kobuszewski, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec, Jakub Sikora. 2016:
  Equipment of małopolska farms with agricultural tractors of chosen brands. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, vol. 61, nr 2, s.14-16
 • Anna Szeląg-Sikora, Michał Cupiał, Jakub Sikora, Zofia Gródek-Szostak, Marcin Niemiec. 2016:
  Analysis of changes in the technical production means potential of farms in the provinces of lubelskie voivodeship. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, vol. 61, nr 2, s.104-109
 • Marcin Niemiec, Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora, Jakub Sikora. 2016:
  Assessment of the efficiency of information technologies use in fruit-growing farms. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, vol. 61, nr 2, s.70-73
/Nauka/Publikacje3