Nauka Praca naukowa
Monografie
Publikacje1
Publikacje2
Publikacje3
Postery
Inne
Monografie

 • Cupiał, M., Kobuszewski, M. (2016):
  Wykorzystanie funduszy unijnych w modernizacji parku maszynowego gospodarstw rolnych.
  PTIR, Kraków. ISBN 978-83-64377-19-8.

 • Cupiał M., Szeląg-Sikora A. 2014
  Komputerowe wspomaganie zarządzania w gospodarstwach ekologicznych
  Kraków, ISBN 978-83-64377-11-2
  - pełny tekst

 • Kowalski J., Cupiał M., Tabor S., Szeląg-Sikora A., Malaga-Toboła U., Kwaśniewski D. Kuboń M. 2012:
  Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych. Część I. Założenia, program oraz metodyka badań, analiza badań wstępnych, założenia do projektowania systemu, robocza wersja programu komputerowego.
  Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej (PTIR), Kraków, ISBN 978-83-930818-7-5

 • Lorencowicz E, Cupiał M. 2012
  Ocena racjonalności doboru i wykorzystywania maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwach rolnych Lubelszczyzny w kontekście poprawy ich efektywności i konkurencyjności na rynku
  Lublin, ISBN 978-83-932866-9-0

 • Cupiał M. 2006:
  System wspomagania decyzji dla gospodarstw rolniczych. - ROZPRAWA HABILITACYJNA
  Inżynieria Rolnicza, z 9 (84)
  - pełny tekst

 • Kowalski J., Michałek R., Tabor S., Cupiał M., Kowalczyk Z., Kwaśniewski D. 2002:
  Postęp naukowo - techniczny a racjonalna gospodarka energią w produkcji rolniczej.
  PTIR, KMR AR,

 • Michałek R., Kowalski J., Tabor S., Cupiał M., Kowalski S.,Rutkowski K. 1998:
  Uwarunkowania technicznej rekonstrukcji rolnictwa.
  Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków,

Redakcje monografii

 • Cupiał M. (red.) 2011:Zarządzanie badaniami naukowymi. PTIR Kraków, ISBN 978-83-930818-4-4
 • Cupiał M. (red.) 2011: Zarządzanie Jednostką Transferu Technologii. PTIR Kraków, ISBN 978-83-930818-5-1
/Nauka/Monografie