Nauka Praca naukowa
Monografie
Publikacje1
Publikacje2
Publikacje3
Postery
Inne
Inne

Materiały konferencyjne
 • Cupiał M., 2000: Koszty mechanizacji w wybranych gospodarstwach rolniczych. Aktualne problemy Inżynierii Rolniczej w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, WAR w Lublinie.
 • Cupiał M., 2004: Informacja techniczna w rolnictwie Małopolski. Inżynieria Rolnicza a środowisko. AR w Szczecinie.
 • Cupiał M., 2004: Program wspomagający nawożenie mineralne „Nawozy-2”. Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie. AR w Lublinie.

 • Cupiał M., 2005: Potrzeby informacyjne gospodarstw rolnych Małopolski. Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej. AR we Wrocławiu.
 • Cupiał M., Kuboń M., 2005: Założenia wejściowe do programu optymalizującego dobór liczby środków transportowych dla gospodarstw rolniczych. Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie. AR w Krakowie.
 • Cupiał M., Kuboń M., 2005: Dobór środków transportowych dla gospodarstwa przy pomocy programu „Agregat-2”. Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie. AR w Krakowie.
 • Cupiał M., 2006: Program obliczający zapotrzebowanie na biomasę z wierzby energetycznej „Plantene”. Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie. AR w Krakowie.
 • Cupiał M., 2006: System wspomagania decyzji dla rolników. Biuletyn Doradztwa Rolniczego 326. WAR Kraków
 • Cupiał M, Szeląg–Sikora A 2007: Ocena sposobów pozyskiwania informacji w wybranych gospodarstwach Małopolski. Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej. UP Wrocław.
 • Cupiał M 2007: Proste algorytmy rozpoznawania obrazu zastosowane w programie „Ziemniak-99”. Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie. AR Lublin.
 • Cupiał M 2007: Pozycjonowanie na rynku produktów i usług informatycznych dla rolnictwa. V Międzynarodowe Warsztaty Akademickie w Naukach Rolniczych i Medycznych. PO Opole i CO Gliwice.
 • Cupiał M 2008: Komputerowe wspomaganie decyzji w gospodarstwach rolnych. V ROLNICZY FESTIWAL NAUKI Konferencja „INFORMATYKA DLA ROLNIKA” CDR Brwinów 2008
 • Cupiał M. 2008: Programy komputerowe dla gospodarstw rolnych. V MAZOWIECKIE SEMINARIUM OŚWIATOWE „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” CDR Brwinów 2008
 • Cupiał M. 2009: Internetowa baza maszyn i pojazdów rolniczych Maszyny-3. Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie. UP w Poznaniu.
 • Cupiał M., Szeląg-Sikora A. 2009: Rodzaje informacji wpływające na zakup środków technicznych w gospodarstwach rolniczych Małopolski. Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej. UP Wrocław.
 • Szeląg-Sikora A., Cupiał M. 2009: Pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy unijnych w gospodarstwach rolniczych. Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej. UP Wrocław.
 • Cupiał M. 2009: The direction of agricultural production and use of information sources on farms of Małopolska. Farm Machinery and Process Management in Sustainable Agriculture. UP Lublin.
 • Cupiał M. 2010: Systemy informatyczne w gospodarstwach rolniczych wspomagające sprawozdawczość oraz planowanie. Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie. UP Lublin, Kazimierz Dolny.
 • Cupiał M. 2010: Projektowanie usług mechanizacyjnych przy pomocy programu OTR-7. Konferencja „Inżynieria rolnicza a środowisko”, ZUT Szczecin.
 • Cupiał M. 2010: Systemy informatyczne w gospodarstwach rolniczych wspomagające sprawozdawczość oraz planowanie. Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie. UP Lublin, Kazimierz Dolny.
 • Cupiał M, Kobuszewski M. 2011: Optymalizacja wyposażenia technicznego wybranych gospodarstw za pomoca programu OTR-7. Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej. UP Wrocław.
 • Cupiał M. 2011: AUGMENTED REALITY IN AGRICULTURE. Farm Machinery and Process Management in Sustainable Agriculture. UP Lublin.
 • Cupiał M., Szeląg-Sikora A. 2012: Management of farm machinery using the computer program OTR-7. Проблемы Недропользования. National Mineral Resources University. Sankt-Petersburg.
 • Szeląg-Sikora A., Cupiał M. 2012: Management of EU founds prerequisite for the development of common forms of activity of agricultural producers. Проблемы Недропользования. National Mineral Resources University. Sankt-Petersburg.

Artykuły w innych czasopismach
 • Cupiał M. 2010: Komputer narzędziem nowoczesnego rolnika. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4/2011, Hortpress.
 • Cupiał M. 2012: Programy do zarządzania gospodarstwem rolnym. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1/2012, Hortpress
/Nauka/Inne