Dydaktyka Dydaktyka
Przedmioty
Konsultacje
Zajęcia prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki

  • Zintegrowane systemy zarządzania
  • Technologie informacyjne
  • Projektowanie technologii produkcji surowcowej
  • Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
  • Systemy operacyjne i sieci komputerowe
  • Analiza i projektowanie systemów informatycznych
  • Inżynieria oprogramowania
  • Seminarium dyplomowe inżynierskie i magisterskie

Pełny program zajęć oraz materiały dydaktyczne zamieszczone są
na platformie e-learningowej wydziału
* dostęp po zalogowaniu
/Dydaktyka/Przedmioty